Siparişleriniz Aynı Gün Kargoda   x

Şartlar & Koşullar

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:Kullanmakta olduğunuz web sitesi
üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve
mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile
ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
(RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.Ürün sevkiyat masrafı olan
kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi
aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün
teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen
niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek
zorundadır.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu
öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde
de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:Alıcı,
satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim
yükümlülüğü sona erer.KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:Ürün
teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak
kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya
ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde
SATICI’ya iade etmek zorundadır.ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM
EDİLEMEZ İSE:Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim
edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya
engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi
nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi
kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya
iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.ALICININ ÜRÜNÜ
KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce
muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden
teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI ,
Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet
kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.CAYMA HAKKI:ALICI; satın aldığı ürünün
kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde,
SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk
üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını
kullanabilir.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM
BİLGİLERİ:ŞİRKETADI/UNVANI:ADRES:EPOSTA:TEL:FAKS:CAYMA HAKKININ SÜRESİ:Alıcı, satın
aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma
hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet
sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar
SATICI’ ya aittir.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli
taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede
düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması
şarttır.CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade
edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası
ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE
FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu,

ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi
gerekmektedir.İADE KOŞULLARI:SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç
10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve
20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir
nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’
nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün
usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu
değildir. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit
tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal
edilir.CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları
doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya
son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından
ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim
edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerin
iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin
onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği
mümkün değildir.Tüm Gıda Ürünlerinin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, saklanması
gereken ortamda saklanmış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.TEMERRÜT HALİ VE
HUKUKİ SONUÇLARIALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü
takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve
bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara
başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın
borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın
uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.ÖDEME VE TESLİMAT Banka Havalesi veya EFT
(Elektronik Fon Transferi) yaparak, Akbank hesabımıza (TL) yapabilirsiniz.Sitemiz üzerinden kredi
kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından
yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi
gerçekleşecektir.